Din varukorg är tom!
  •  Säkra betalmetoder
  •  Hög produktkvalité
  •  Kända varumärken
  •  Personlig service  0225-66000

Gäller from 2021-02-24

Du handlar av Hyresprodukter Sverige AB nedan kallat Utrustarna.

Utrustarna säljer inom Sverige, men har även möjlighet att sälja mot Norge, Danmark och Finland. I samband med din order registrerar Utrustarna dina kunduppgifter i vårt kundregister.

Åldersgräns för att handla är 18 år.

Betalsätt Privatpersoner:

Faktura efter godkänd kreditprövning

Delbetalning efter godkänd kreditprövning

Förskott till vårt Bankgiro

Utrustarna förbehåller sig rättan att välja vilka kunder som får kredit av oss eller genom vår partner Svea. Vid avslagen kredit så meddelas du om förskottsbetalning.

Betalsätt Företag:

Faktura efter godkänd kreditprövning

Hyrköp efter godkänd kreditprövning

Förskott till vårt bankgiro

Utrustarna förbehåller sig rättan att välja vilka kunder som får kredit av oss eller genom våra partners, och förbehåller sig rätten till att överlåta fakturor utan att i förväg meddela kund om detta. Vid avslagen kredit så meddelas du om förskottsbetalning.

Leverans

Leverans sker inom några vardagar av lagerhållna produkter. Produkter från Weber, RP-Tools och AMI skickas från lager i utlandet, varpå leveranstiden är upp till 3 veckor och ibland även längre.

Utrustarna kontaktar via uppgiven mail om förseningar i den mån det går. Leveransfrågor kan alltid ställas till utrustarna https://utrustarna.se/support/ ange ordernummer och mailadressen du använde vid order för snabb hantering.

När vi plockat lagerförda varor och bokat försändelsen för upphämtning så meddelas du via mail med sändningsnummer.

Större varor kan behöva lossningshjälp i form av Truck. Det är upp till dig som kund att se till så godset kan lossas när det anländer. Vid ej avlossat gods kan extra debiteringar tillkomma. Leverans sker till öar med broförbindelser och fram till tomtgräns eller närmast körbara väg.

Paket skickas direkt till dig med registrerat företag och registrerad företagsadress, i annat fall till närmast Schenker ombud.

Leveransförseningar händer ibland, i dessa fall försöker vi meddela dig som kund via mail eller telefon så fort vi kan. Utrustarna står ej för förlorad inkomst eller andra kostnader som kan drabba dig som kund vid försening. Eventuellt vitesförfarande kan enbart förhandlas med Utrustarna om beställaren är Kommun, Statligt verk eller Landsting.

Eftersom vi på Utrustarna är ett trevligt gäng så brukar vi ändå kunna lösa någon form av kompensation som båda parter kan bli nöjda med, dock ger vi ej kompensation som överskrider 50% av vår potentiella vinst på produkten.

Förbokning

Förbokning är en bokad vara som ej finns i lager när beställning inträffar. Alla förbokningar skall betalas i förskott om inget annat är överenskommet vid beställning. Det står på din order om annan betalmetod än förskott överenskommits. Även om du fått faktura från finansbolag så skall fakturan betalas i tid vid förbokning då bokningsöverenskommelsen ser ut så. Vid ej betald förbokning så förfaller rätten till förbokningspris, varpå Utrustarna kommer fakturera dig skillnaden mellan ordinarie pris och förbokningspriset.

Avbokning

Om du av någon anledning vill avboka din order så går det bra. Ring in till Utrustarna på 0225-66000 så hjälper någon av våra säljare dig med förfarandet. Avbokning inom 14 dagar from orderdagen är kostnadsfritt, senare avbokning debiteras med 10% av orderbeloppet. Detta gäller samtliga avbokningar om varan inte har betydande försening utifrån utlovad trolig leveranstid på produkten vid ordertillfället. Betydande försening är en försening som överskrider 60 dagar from orderdagen.

Ångerrätt ( Gäller ej registrerade företag AB, HB, KB, EF )

Du har som postorderkund rätt till 30 dagars ångerrätt. Om du inte är nöjd med varan skall den skickas tillbaka till Utrustarna, du som kund står för returkostnaderna och transportrisken. Varan skall skickas tillbaka i oanvänt skick i originalförpackning, vid bruten förpackning görs avdrag efter värdering av Utrustarna:s personal.

Transportskador

Transportskador skall anmälas till chauffören direkt eller senast 3 dagar efter mottagandet till transportbolaget som upprättar skadeanmälan. Vid senare anmälan kan ej Utrustarna eller transportbolaget hållas ansvariga för eventuella kostnader för reservdelar och reparation.

Garanti

Utrustarna ger 1 års garanti om inget annat finns angivet på produkten på kvittot du fått vid köp. Garantin omfattar ej slitagedelar så som glidytor, lyftgummi mm. Garanti gäller inte heller vid olycka, fel hantering eller underlåtelse av service och underhåll. Utrustarna förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den, i första hand skickas reservdelar till kund för egen montering. I sällsynta fall åker Utrustarna ut till kund för reparation om inte serviceavtal finns signerat med Utrustarna.

Reklamation

Enligt konsumentköplagen ( gäller privatpersoner, ej personer med registrerad F-Skatt så kallat enskilt bolag ) har du som kund alltid 3 års reklamationsrätt från inköpsdatumet. Om du upptäcker att din vara har ett ursprungligt fel ska du meddela Utrustarna detta inom skälig tid, vilket bedöms vara inom 2 månader from att felet upptäcktes. Om felet upptäcks och garantin löpt ut skall du som kund bevisa att felet på varan är ursprungligt. Vid eventuell tvist kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden ( ARN ).

Force Majeure

Utrustarna.se anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Tvist

Konsument

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundservice. Om tvisten kvarstår tillämpar Utrustarna.se - Utrustarna Sverige AB (Bolaget) så kallad alternativ tvistlösning. Det innebär att om du som konsument har ett krav som Bolaget avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Bolaget förbinder sig då att följa ARN:s utslag.
Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm .

Du kan läsa mer om alternativ tvistlösning för konsument på EU-kommissionens webbplats.

Företag

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen