Din varukorg är tom!
  •  Säkra betalmetoder
  •  Hög produktkvalité
  •  Kända varumärken
  •  Personlig service  0225-66000

Installationsregler

Information och regler som gäller för all form av installation som utförs av Utrustarna Sverige AB. Dokumentet skall skrivas ut och signeras av ansvarig person på verkstaden.

Förutsättningar:

Kunden skall informera sig om att rätt förutsättning finns för installation av vald produkt. Markförhållanden, luftfuktighet, marklutning, golvvärme mm.

Underlaget som installationen skall utföras på skall vara rent och fritt från andra arbeten under hela installationstiden.

Framdragen el för anslutning av handske skall finnas installerat i lokalen, max 10m från installationsplatsen. Saknas korrekt anslutning slutförs installationen utan testkörning och dess funktions garanti övergår till kundens sak att testa i framtid. Garanti kring detta läses i garantiregler på www.utrustarna.se

Finns golvvärme skall kund informera om detta och förberett med kameraavläsning och ut markering av vart slingorna i golvet ligger ( var noggrann för det är dyrt att laga slingor i golv ). Kund står själv ansvar för att slingorna inte skadas vid installationen. Vid signerandet av detta dokument så åtar kunden sig det fulla ansvaret för allt som döljs under golv.

Installationen:

Beställaren ansvarar för lossning, lyft och transport till uppställningsplatsen. Med det menas att Tex en tvåpelarlyft skall stå på eller i direkt anslutning till den plats där den skall installeras.

El och luft skall finnas framdraget för testkörning av utrustningen.

Eventuella byggnadsarbeten så som håltagning, plåtarbeten, efterlagning i väggar tak och golv ingår inte. Om vi utför denna typ av arbete på plats debiteras det per timme i efterhand.

Vi installerar med en eller två man på plats beroende på vilken typ av produkt som skall monteras. Vid behov av truck, byggnadsställning, saxlyft så ombesörjs detta av kunden, saknas det på plats så kan vi beställa in det och debitera kostnaden till kunden i efterhand.

Elinstallationer sker av behörig elektriker som ombesörjes av kunden, och skall beställas av kund först efter slutfört installationsarbete.

Om detta inte uppfylls, debiteras extra arbete + eventuella resor per timme enligt gällande prislista.

Utrustningen som skall installeras skall vara betald eller ingå i redan färdig signerat avtal med finansbolag.

OBS! Vi har dedikerat tid för just din installation, om vi förhindras av dig eller förutsättningarna ändras pga dåliga markförhållanden, avsaknad av utrustning som ansvaras av beställaren mm så kan vi komma att behöva avsluta installationen innan den är klar, vi kommer då debitera full avgift för installationen och resterande arbetstid, resekostnad och eventuell logi debiteras utöver den grund installationskostnad som överenskommits tom att installationen är klar om inget annat är överenskommet.

 

 

Jag som beställare har läst och förstått innebörden i det avtal jag ingår med Utrustarna Sverige AB. Nedan signerar jag för min / företagets räkning avtalet.

 

____________________________________                           _______________________________

Underskrift                                                                                             Datum

 

____________________________________                           _______________________________

Namnförtydligan                                                                                  Ort

 

Beställare:

 

_____________________________________________

Företag / Namn

__________________________________                                _________________________________

Namn på kontaktperson                                                                   Telefonnummer

__________________________________                                _________________________________

Installationsadress                                                                              Org/Personnummer

____________                            ____________________________

Postnummer                               Ort

 

Eventuell annan faktureringsadress fylls i på linjerna under.

 

 

 

 

 

 

Underlaget skall skickas till: Utrustarna Sverige AB, Ivarshyttevägen 10, 776 33 Hedemora. Vi behöver mottagit avtalet signerat och klart innan installation kan påbörjas.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen